Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu, her kademeden yöneticinin iş ve yönetim kalitesini artırarak daha etkin bir yönetici olmasını hedefleyen bir süreçtir. Yönetici koçluğu hem yöneticinin hem de kurumun performansına etki eder çünkü yönetici geliştikçe ekibi ve kurumu da gelişir.

Yönetici koçluğu sürecinde, yöneticinin kendi kapasitesine dair derinlemesine bir farkındalık kazanması, problemlerin çözümü ve fırsatların değerlendirilmesine yönelik yeni düşünüş biçimleri edinmesi ve bu doğrultuda geliştireceği daha etkin davranış biçimlerini hayata geçirmesi hedeflenir.

İş hayatında, sıklıkla teknik olarak başarılı olduğu için terfi almış ancak yöneticilik becerileri gelişmemiş veya bir üst düzey yöneticilik pozisyonunda hala eskiden edindiği yöneticilik becerilerini kullanan yöneticilerle karşılaşırız. Bu durum yöneticilerin ekibindeki çalışanların mutsuz olmasına ve tüm potansiyellerini ortaya koyamamalarına neden olurken kurumun da performansını olumsuz yönde etkiler. İşte bu durumlarda, koçluk her seviyedeki yöneticinin işini kolaylaştırdığı gibi biriminin ve kurumunun da performansını artırır.

Kurumlar yönetici koçluğu hizmetlerine genellikle aşağıdaki durumlarda başvurmaktadırlar:

 • Mevcut yöneticilerin yönetim becerilerinin geliştirilmesi veya performanslarının artırılması,
 • Yönetici adaylarının yönetim becerilerinin geliştirilmesi,
 • Şirket birleşmeleri, satınalmalar, yeniden yapılanma gibi organizasyonel değişim süreçlerine destek sağlanması ve değişimin yönetimi,
 • Görev değişikliği yaşayan veya terfi eden yöneticinin yeni pozisyonuna adaptasyonu

Hangi Konularda Yönetici Koçluğu Alınabilir ?

Yönetici Koçluğunda, her türden bireysel değişimi kolaylaştırmak, performansı arttırmak veya işten alınan doyumu yükseltmek üzere ihtiyaç duyulan her konuda çalışılabilir. Çalışma konuları aşağıdakilerle sınırlı olmamakla beraber şöyle örneklendirilebilir:

 • Daha iyi ve daha etkin kararlar verme
 • İletişim ve başkalarıyla etkileşim becerilerini geliştirme
 • Farklı tarzlardaki kişilerle daha etkin çalışma
 • Ekip yönetimi becerilerini geliştirme
 • İş ve özel yaşam dengesini kurma
 • İşte daha yaratıcı olma
 • Etkili geribildirim becerisi kazanma
 • Zamanı daha etkin yönetebilme
 • Esnek bir yönetim tarzı geliştirme
 • Stres yönetimi becerilerini geliştirme
 • Çatışma ve müzakereleri etkin bir şekilde yönetme
 • Profesyonel ve kişisel hedefleri bütünleştirme