Koçluk Yaklaşımımız

Koçluğa yaklaşımımızın özünde, merkezinde duyguların olduğu felsefi bir varsayım yatmaktadır. Bizler, işin içine duyguları katarak iletişim ve ilişkilerin kalitesinin artacağına inanıyoruz. Hem iş hem de özel yaşamımızda eşsiz benliğimizi gerçek anlamda ortaya koymak için güçlü ve istekli bir irade sergilemeye çalışırız.  Bunun için de farkındalığa ve eyleme geçmeye ihtiyacımız var.

Koçluk, seçimlerimizi ve eylemlerimizi “öz ideal benliklerimizle” nasıl aynı doğrultuya getireceğimizi ve insanlığın gelişimine katkıda bulunmak için nasıl  daha yaratıcı bir şekilde derinlerdeki insani arzuları  keşfedeceğimize yardımcı olur.

Sentinus olarak hedefimiz pozitif psikolojiyi temel alarak koçluklarımızda mutlu, özgüvenli, dengeli, farkında, hedefli, girişimci, performanslı bir sürecin oluşumunu sağlamak ve bunu devam ettirmektir.

Koçluk süreci müşterilerimizin ihtiyacına uygun olarak tasarlanır, yüz yüze veya telefon ile gerçekleştirilen bire bir görüşmeler şeklinde yürütülür. Koçluk ilişkilerimizin odağında,  dürüstlük, açıklık ve karşılıklı sorumluluk yer almaktadır. Benimsediğimiz takdir eden koçluk yaklaşımı, doğru olan nedir, yolunda giden nedir, istenen nedir ve istenene ulaşmak için gereken nedir sorularına dayanır. Koçluk sürecimizde üç temel adım yer almaktadır;

  • Farkındalık yaratmak
  • Artan seçeneklerle, kişiyi yeni beceriler doğrultusunda harekete geçirmek
  • Özgüveni yükseltmek

Sürecin ve her seansın başında, danışan hangi adıma ilişkin çalışmayı tercih ettiğini  belirler. Ancak danışan bu konuda net değilse, ön çalışma yapılarak danışanın gerçekte ne istediği bulunur.