Eğitim Yaklaşımımız

Eğitim hizmetlerimiz, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda, hedef kitleye yönelik yapılan değerlendirme ve/ya görüşmeler sonucunda özel olarak tasarlanmakta ve sunulmaktadır.

Eğitim yaklaşımımız, önceden hazırlanmış eğitim modüllerini sunmak yerine koçvari bir yaklaşımla ihtiyaç sahipleri ile birlikte tasarlanan modüllerin etkileşimli bir biçimde sunulmasına dayanmaktadır. Ayrıca eğitimin etkinliğinin artırılması için eğitim öncesi ve sonrası çalışmalar ile öğrenmenin bir süreç olarak ele alınarak pekiştirilmesine özen gösterilmektedir.

Eğitimlerin sunumunda kullandığımız etkileşimli koçluk metodları yetişkinlerin öğrenmelerini ve değişmelerini sağlamaya yönelik tasarlanmış olan çok etkili araçlar içermektedir. Eğitimlerimiz çoğunlukla birden fazla eğitimci eşliğinde, tamamen katılımcı bir ortamda, farklı şekillerde öğrenen katılımcıları dikkate alan çeşitli araçlarla, büyük ve küçük grup çalışmaları şeklinde yürütülmektedir. Katılımcıların hem öğrenen hem de öğreten olabildiği bu etkileşimli öğrenme ortamında, öğrenme paylaşarak ve yaşayarak gerçekleşmektedir.

egitimsureci