Yönetim Geliştirme Danışmanlığı

Yönetim Geliştirme Danışmanlığı, kurumların liderlik kapasitelerini geliştirmeyi ve sürdürülebilir kılmayı hedefler. Ayrıca artık sürekli hale gelmiş olan değişime ayak uydurabilen, hatta bununla da yetinmeyip değişimi şekillendiren, değişime öncülük eden bir yönetim ekibi oluşturulması için çalışılır.

Yönetim Geliştirme Danışmanlığı kapsamında her şeyden önce yönetim ekibinin tüm kademelerinin kuruma uygun olan yöntemler aracılığı ile değerlendirilmesi yer alır. Yetkinlik ve kişilik analizleri, gelişim merkezi gibi uygulamalarla kurumun mevcut liderlik profili ortaya konulur. Diğer yandan kurumun liderlik vizyonu doğrultusunda kurumun ideal liderlik profili çıkarılır. İşte bu ideal profil ile mevcut profil arasındaki uzaklığı kapatmak için neler yapılacağı Yönetim Geliştirme Danışmanlığının asıl çalışma alanıdır.

Yönetim Geliştirme Danışmanlığı kapsamındaki hizmetler şirketlerin ihtiyacı doğrultusunda özel olarak tasarlanmaktadır. Çalışma konuları aşağıdakilerle sınırlı olmamakla beraber şöyle örneklendirilebilir:

  • Yönetim ekibinin değerlendirilmesi
  • Yetkinlik ve kişilik analizi
  • Gelişim Merkezi uygulamaları
  • Yönetim ekibinin gelişim planlarının oluşturulması
  • Yedekleme planlarının oluşturulması
  • Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdür gibi üst düzey pozisyonlara geçiş yapacak yöneticinin tespiti ve yetiştirilmesi
  • Yönetim ekibinin takım dinamiklerinin geliştirilmesi