Kurumsallaşma Danışmanlığı

Kurumsallaşma danışmanlığı, büyümekte olan küçük ve orta ölçekli şirketlerin büyümenin gerektirdiği sistem ve altyapıları hayata geçirmelerine yardımcı olmayı hedefler. Kurumsallaşma yolunda ilerleyen şirketlerin önünde uzun bir yol vardır ve genellikle aynı anda birçok projeyi birlikte yürütmeye çalışmaktan kaynaklanan sıkıntılarla yüzleşirler. Kurumsallaşma yolunda öncelikleri belirlemek ve gelişim aşamalarını hazmederek ilerlemek en önemli konudur. Bu nedenle, kurumsallaşma danışmanlığı, yapılacak teşhis çalışması ile başlamalı ve şirkete özel olarak tasarlanan yol haritası, gelecekte doğru adımları doğru zamanda atabilmek için bir pusula işlevi görmelidir.

Kurumsallaşma danışmanlığı şemsiyesi altında bir çok altyapısal ve sistemsel konu yer alabilmektedir. Sentinus’un uzmanlık alanları bunların tümünü kapsamamakla beraber konu uzmanları ile işbirliği yaparak projeleri bütünsel olarak koordine ettiğimiz durumlar da mevcuttur.

Kurumsallaşma Danışmanlığı kapsamındaki hizmetler şirketlerin ihtiyacı doğrultusunda özel olarak tasarlanmaktadır. Çalışma konuları aşağıdakilerle sınırlı olmamakla beraber şöyle örneklendirilebilir:

 • Teşhis çalışması yapılarak, kurumsallaşma yol haritasının çıkarılması
 • Ortak Akıl Arama Toplantısı (Misyon, vizyon, strateji ve hedef belirleme vb.)
 • Yönetimsel etkinliğin artırılması
  • Organizasyonel tasarım, iş tanımları
  • Performans Yönetim Sistemi
  • İnsan Kaynakları Sistemi
 • Operasyonel etkinliğin artırılması
  • Yalın Üretim Sistemi
  • Toplam Üretken Bakım
 • Ticari etkinliğin artırılması
  • Müşteri Memnuniyeti Ölçümleme
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Sistemi