Aile Şirketlerine Özel Danışmanlık

Aile şirketlerine özel danışmanlık hizmetleri yeni neslin işe entegre olması, işi devralmaya hazırlanması ve/ya şirketin kurumsallaşmasına destek olmayı hedefler. Bu doğrultuda aile şirketlerine özel danışmanlık kapsamında liderlik, kurumsal yönetişim, organizasyon ve sistem geliştirme gibi alanlar öne çıkmaktadır.

Aile şirketlerine özel danışmanlık hizmetleri şirketlerin ihtiyacı doğrultusunda özel olarak tasarlanmaktadır. Çalışma konuları aşağıdakilerle sınırlı olmamakla beraber şöyle örneklendirilebilir:

  • Aile şirketlerinde veliahtların hazırlanması
  • Aile şirketlerinde veliahtlara ya da profesyonellere iş devri
  • Aile anayasası ve aile şirketlerinde kurumsallaşma
  • Aile Şirketlerinde Kurum imajı, bireylerin imajı ve itibar