Danışmanlık Yaklaşımımız

Danışmanlık hizmetlerimiz, kurumların ihtiyaçlarına yönelik yapılan teşhis çalışması doğrultusunda özel olarak tasarlanmakta ve sunulmaktadır. Yaklaşımımız, önceden tasarlanmış hazır çözümler sunmak yerine, çözümün koçvari bir yaklaşımla ihtiyaç sahipleri ile birlikte tasarlanmasına ve hayata geçirilmesi sırasında da destek verilmesine dayanmaktadır.

Danışmanlık hizmetlerimizin odağında koçluk yaklaşımı yer almaktadır çünkü kurumsal projelerin başarısındaki en önemli unsurun mükemmel teknik çözümler geliştirmek değil değişim yönetimi olduğunu biliyoruz. Bir kurumun mevcutta kullandığı bir yaklaşımı, sistemi, süreci değiştirmesi veya yeni birisini devreye alması, kurumun çalışanlarının eskiden yaptıklarından farklı şeyler yapmaları yani değişmeleri gerektiği anlamına gelir. Sentinus’ta bir danışmanlık projesi yaparken, projeden etkilenenlerin değişim için gerekli farkındalığı kazanmalarına, çözümlerin katılımla tasarlanmasına ve kullanıcıların bizzat sorumluluk almalarına özen gösterilmektedir. Bu nedenle geliştirilen çözüm Sentinus’un değil kurumun çözümü olmakta ve rafta kalmayıp mutlaka uygulamaya geçirilmektedir.

Kullandığımız kontrollü, etkili ve yapılandırılmış danışmanlık süreci, sonuç alınmasını garantilemektedir. Çözümün uzun vadede kalıcı olması ve yaşanan deneyimler doğrultusunda iyileştirilmesi amacıyla projelerimizde bir de izleme aşaması yer almaktadır. Aynı zamanda, bu aşama sayesinde, projelerimizin kullanıcıları, çözümün hayata geçirilmesi sırasında da destek almakta ve aşamalı olarak artan sorumluluklarını daha rahat üstlenebilmektedirler.